ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Τελευταία άρθρα

ΝΑ ΜΙΛΑ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ;

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 29 ΝΑ ΜΙΛΑ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ; Mὴ νομίζετε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν μιλοῦσαν συνεχῶς γιὰ...11:38 μμ


ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΤΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, ΙΕΡΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (NA ETOΙΜΑΖΩΜΕΘΑ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ)

NA ETOΙΜΑΖΩΜΕΘΑ ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ Aπό το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» «Εἰς ὅλα τὰ πλάτη καὶ τὰ μήκη ὁ ἐωσφόρος ἔχει ἐκστρατεύσει καὶ λυσσάει γιὰ νὰ ξερριζώσῃ μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῶν...5:25 μμ


Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΩΕ – ΜΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Aπό το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» (Βιβλιο Β΄, σελ.3-6) εκδοση Γ΄ επηυξημένη, 2015 Ἡ προφητεία του Κυρίου που πραγματοποιεῖται στις μέρες μας· «῞Ωσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε….» (Mατθ. 24, 37)...6:24 μμ