οι τρομοκράτες κατέλαβαν 10 χωριά στο Νότο Χαλεπίου