οι σύριοι πολίτες που σκότωσαν οι αμερικανοί στη Συρία