οι Η.Π.Α γνώριζαν ότι οι αντικαθεστωτικοί της Συρίας είχαν χημικά