οι δυνάμεις που συμπαρατάχθηκαν με το συριακό στρατό