οι δυανάμεις που συμπαρατάχθηκαν με το συριακό στρατό