οιτούρκοι βομβάρδισαν χριστιανικά χωριά στο Β Ιράκ