Ξεκίνησε η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Αστυνομικού Τμήματος