Ναός του Σολομώντα

Τελευταία άρθρα

Κυκλοφόρησε στο Ισραήλ νόμισμα με τον 3ο Ναό του Σολωμόντα και τον Ντ. Τραμπ

Ενα καινούριο νόμισμα που στη μία του πλευρά απεικονίζει το 3ο Ναό του Σολωμόντα και στην άλλη τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ.Τραμπ και τον Πέρση Βασιλιά Cyrus,κυκλοφόρησε από το νομισματοκοπείο σε 1.000 αντίτυπα,προκαλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίξει την...11:43 μμ


9
Θα κτίσει ο Τραμπ τον Ναό του Σολομώντα για να υποδεχθεί τον αντίχριστο;

Ζαχ. 14,2        Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη εναντίον της Ιερουσαλήμ εις πόλεμον και η πόλις θα κυριευθή. Αι οικίαι θα διαρπαγούν, αι γυναίκες θα μολυνθούν, το δε ήμισυ των κατοίκων της πόλεως θα οδηγηθή εις αιχμαλωσίαν. Αλλά οι απομείναντες...10:42 μμ


Η καταστροφή των Ιεροσολύμων και του Ναού του Σολομώντα από τον Ρωμαίο Τίτο (70 μ.Χ.)

Οι εξεγερμένοι Ιουδαίοι, μετά από την αποχώρηση τών Ρωμαίων πριν αλώσουν την Ιερουσαλήμ από την πολιορκία τού 66 μ.Χ., πίστεψαν ότι νίκησαν. Όμως οι Ρωμαίοι δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη… Στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, παρά...3:00 μμ