μόνο 15 τ.χλμ ελέγχουν οι τρομοκράτες στην επαρχία Λαττάκιας