Μια πετσέτα αρκεί για να αφαιρέσετε το κέλυφος από τα καρύδια!