Μεγάλος Κανόνας

Τελευταία άρθρα

Μεγάλος Κανόνας: Γιατί ονομάστηκε έτσι η λειτουργία αυτή που ψάλλεται απόψε

Διανύουμε την Πέμπτη εβδομάδα των νηστειών και στη συνήθη ακολουθία των προηγούμενων εβδομάδων προστίθεται την Πέμπτη ο Μεγάλος Κανόνας και το Σάββατο ο Ακάθιστος Ύμνος. Πότε ψάλλεται ο Μεγάλος Κανόνας; Ο Μεγάλος Κανόνας ψάλλεται τμηματικά στα απόδειπνα των τεσσάρων πρώτων...9:43 μμ


Ο Μεγάλος Κανόνας: Το θεσπέσιο και αριστουργηματικό έργο του Αγίου Ανδρέου

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι· ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν». Βρισκόμαστε, μέ τήν χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, στό μέσον τῆς Ε΄ ἑβδομάδος...12:19 μμ


Τί είναι ο “Μεγάλος Κανόνας”, πότε ψάλλεται και ποιος ο σκοπός του;

Στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής, στο μεγάλο απόδειπνο των τεσσάρων πρώτων ημερών της Α΄ Εβδομάδας των Νηστειών διαβάζεται χωρισμένος σε τέσσερα μέρη ο Μεγάλος Κανόνας και ολόκληρος την Πέμπτη της Ε΄ εβδομάδας των Νηστειών. Ψάλλεται σε ήχο πλ. β΄ που...2:00 μμ