Μέτρηση πίεσης: Γιατί πρέπει να γίνεται και στα δύο χέρια