ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ

Τελευταία άρθρα

1
Κυριακή του εκ γενετής τυφλού: Ομιλία εις τον τυφλόν

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς. Καί ἠρώτησαν αὐτόν οἱ μαθηταί του, λέγοντες· Διδάσκαλε, ποῖος ἥμαρτεν, αὐτός ἤ οἱ γονεῖς του, ὥστε νά γεννηθῇ τυφλός;» 1. «Καί διερχόμενος ὁ Ἰησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον...8:46 μμ


Επίσκοπος Φλωρίνης Καντιώτης: « Ἕτοιμοι γιὰ θάνατο!»

Ἕτοιμοι γιὰ θάνατο! «Ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ» (Μᾶρκ. 8,34) Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου Ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί μου, δὲν στρατολογεῖ ὀπαδοὺς διὰ τῆς βίας. Μολονότι περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον αὐτὸς θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ἀξίωσι νὰ ἀπαιτήσῃ...7:30 μμ


Η ουσία της χριστιανικής ζωής

1. Δὲν μᾶς σώζει ὁ Νόμος ἀλλὰ ὁ Χριστὸς Ἡ σημερινὴ «Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν» τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μᾶς ὑπενθυμίζει, μέσα ἀπὸ τοὺς ὕμνους καὶ τὰ ἱερὰ Ἀναγνώσματα, τὴν ἀνεκτίμητη δωρεὰ τῆς ἀφέσεως καὶ τῆς σωτηρίας ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ «ζωοπάροχον...4:27 μμ


Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού – Περί υπομονής

«όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι». Συνήθως οι διάφοροι αρχηγοί, όταν καλούν τα πλήθη να τους ακολουθήσουν, τους υπόσχονται ανέσεις, τερπνά και ευχάριστα. Ο αρχηγός της Πίστεώς μας όμως, ο Κύριος...7:47 πμ


Ο Κυθήρων Σεραφείμ: Καύχημα των πιστών είναι ο Σταυρός

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συγκινημένος και συνεπαρμένος από την απέραντη  αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, αποκορύφωμα της οποίας είναι η θυσία του μονογενούς Υιού Του επάνω στον Γολγοθά, τονίζει:...11:08 πμ