Κυθήρων Σεραφείμ

Τελευταία άρθρα

Κυθήρων Σεραφείμ: «Θα επισημαίνουμε την Κανονική αταξία και ανωμαλία στην Ουκρανία μέχρι να διευθετηθεί Ιεροκανονικώς»

Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ Κυθήρων, αναφέρεται σε ποιμαντορική εγκύκλιο για την τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων και στο ουκρανικό ζήτημα που απασχολεί στις μέρες μας. Ἐν Κυθήροις τῇ 15ῃ Νοεμβρίου 2019 ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ὑπ’ ἀριθ. 181/2019)   Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν...11:56 μμ


Κυθήρων Σεραφείμ: «Νά διδαχθῶμεν καί ἐμπνευσθῶμεν ἅπαντες ἐκ τοῦ λεντίου, τῆς ἄκρας ταπεινώσεως καί κενώσεως τοῦ Θεανθρώπου»

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ αναφερόμενος στο ζήτημα της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας στέλνει το μήνυμά του στους Αρχιεπισκόπους και Μητροπολίτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παναγιώτατε καί Μακαριώτατοι ἅγιοι Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Σεβασμιώτατοι, Ἀρχιεπίσκοποι καί Σεβασμιώτατοι καί Πανιερώτατοι Ἀδελφοί Μητροπολῖται, Εὐλογεῖτε˙...7:07 μμ


Κυθήρων Σεραφείμ: Πολυθρησκευτικότητα και συγκρητισμός στα σχολεία – Τα όπλα μάχης ενάντια στην ορθόδοξη πίστη

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ πραγματεύεται, με αφορμή την αλλαγή του έτους, το ζήτημα του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Τα ορθόδοξη πίστη γίνεται προσπάθεια να απαλειφθεί μέσω της πολυθρησκευτικότητας και του συγκρητισμού. «Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί Δεσπότης, Θεέ...12:22 μμ


Ο Κυθήρων Σεραφείμ: Η αναγνώριση Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας εδημιούργησε μείζον Κανονικό πρόβλημα με ανυπολόγιστες συνέπειες διά την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ «Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τόν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν…» (Καταβασία Χριστουγέννων) Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά˙ «Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε» Μᾶς ἀξιώνει καί...1:48 μμ


Κυθήρων Σεραφείμ: Έρχεται σχίσμα στην Ορθοδοξία και «εμφύλιος πόλεμος» στην Ουκρανία – Ζητά έκτακτη σύγκληση Ιεραρχίας

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε, Εὐσεβάστως καί ἐν βαθείᾳ συνοχῇ καρδίας προάγομαι, ἐν ὄψει τῶν σοβαροτάτων καί λίαν κρισίμων ἐξελίξεων εἰς τάς ἤδη τεταμένας σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριαρχείου Ρωσίας, νά παρακαλέσω ἐκ βαθέων διά τά ἀκόλουθα: 1.Ἡ Διαρκής...3:31 μμ