Καρκινικοί δείκτες

Τελευταία άρθρα

Καρκινικοί δείκτες: Τι είναι και πώς συμβάλλουν στην πρόγνωση της επάρατης νόσου

Ισχυρό όπλο για την έγκαιρη και ανώδυνη ανίχνευση του καρκίνου αποδεικνύονται, με την πάροδο του χρόνου, συγκεκριμένες αιματολογικές εξετάσεις που ελέγχουν ορισμένους δείκτες στο αίμα, καθώς η διαφοροποίηση των τιμών τους κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προσφέροντας έτσι στους ασθενείς...10:25 μμ


5
Καρκινικοί δείκτες: Τι είναι και πώς συμβάλλουν στην πρόγνωση του καρκίνου

Ισχυρό όπλο για την έγκαιρη και ανώδυνη ανίχνευση του καρκίνου αποδεικνύονται, με την πάροδο του χρόνου, συγκεκριμένες αιματολογικές εξετάσεις που ελέγχουν ορισμένους δείκτες στο αίμα, καθώς η διαφοροποίηση των τιμών τους κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προσφέροντας έτσι στους ασθενείς...6:02 μμ


Καρκινικοί δείκτες: Ποιοι είναι & πώς χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του καρκίνου

Όταν στο σώμα αναπτύσσεται ένας καρκίνος τότε μπορεί τα κύτταρα που τον συνιστούν, τα ίδια ή οι ιστοί του σώματος, να παράγουν ουσίες που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν στο αίμα, ή στα ούρα ή στους ιστούς. Οι ουσίες αυτές, διαλυτές...4:54 μμ