Καλύτερη επιβίωση για τους υπέρβαρους ασθενείς- Η πασυχαρκία δρα προστατευτικά στην περίπτωση του νεφρικού καρκίνου