Ιωάννης Ρίζος

Τελευταία άρθρα

Ι. Ρίζος: Απαντήσεις σε ψευδοεπιχειρήματα οικουμενιστών (βίντεο)

Στην εκπομπή του κ. Λοΐζου από το Radio Tvkosmos 93,8 ήταν σήμερα καλεσμένος ο κ. Ιωάννης Ρίζος, γνωστός συγγραφέας βιβλίων για το θέμα του οικουμενισμού και όχι μόνο. Αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να την παρακολουθήσετε....5:51 μμ


3
Λαυρεώτες ένοικοι, του Φαναρίου κάτοικοι … «ευλογείτε»!

Του Ιωάννου Ρίζου Συκοφαντήσατε επαρκώς, ψευδολογήσατε δαψιλώς, αδικήσατε πλουσίως και καταφέρατε να εξορίσετε τους Ορθοδόξους Μοναχούς Γέροντα Σάββα και πατέρα Χερουβείμ από την μετάνοια τους. Αυτούς τους χαρίσατε πικρά και σωτηριώδη φάρμακα. Εμάς μας χαρίσατε ποιμένες και Πατέρες γνήσιους. Και...1:22 μμ


1
Ἂς ἀκολουθήσουμε τοὺς Πατέρες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τοὺς Ἐπισκόπους τῶν διωγμῶν καὶ τοὺς Ἁγίους ποὺ ἔγιναν δοχεῖα τῆς Χάριτος.

«Κανείς δεν είναι τόσο τυφλός όσο ο απεσταλμένος μου. Κανείς τόσο κουφός όσο ο δούλος μου». (Ησ.42,20) του Ιωάννου Ρίζου Ἡ ἀδιαφορία τῶν σύγχρονων ποιμένων γιὰ τὴν Πίστη πολλαπλασιάζει τὴν ἀδια-φορία τῶν ποιμενομένων καὶ ἔτσι ἡ ἀπο-στασία ὑλοποιεῖται...3:53 μμ


1
Ὁ μολυσμός , διά τῆς κοινωνίας μέ αἱρετικούς ἤ κακοδόξους ἐπισκόπους.

Τοῦ Ἰωάννου Ρίζου «Εἰ δὲ φανείη τις τῶν ἐπισκόπων, ἢ πρεσβυτέρων, ἢ διακόνων, … τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι» (Β΄ Κανὼν Συνόδου Ἀντιοχείας) Εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακή ἡ αὐστηρότητα πού ἐπιβάλλουν οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀπέναντι ὄχι μόνο στούς αἱρετικούς...12:04 μμ


Οἱ Κληρικοὶ καὶ Μοναχοὶ στὰ ἔσχατα χρόνια.

Τοῦ Ἰωάννου Ρίζου Στὰ ἐνταλτήρια γράμματα μὲ τὰ ὁποῖα ἐφοδίαζε ἡ Ἐκκλησία τοὺς χειροτονηθέντες Ἀρχιερεῖς, τὸ πρῶτο καθῆκον ποὺ τοὺς ὑπενθύμιζε ἦταν ἡ φύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Διὰ τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης «τὰ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀμωμήτου πίστεως διαφυλάττεται γνωρίσματα...5:42 μμ