Ιεραρχία της Ελλάδος

Τελευταία άρθρα

1
Θα πειθαρχίσει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας στις εντολές των ξένων πολιτικών κέντρων;

Θα υπακούσουν οι Μητροπολίται εις τον «Γέροντα» Περγάμου; «Ο,τι πει ο Περγάμου, ρωτήστε αυτόν»! Καμία Ορθόδοξος Εκκλησία δεν απεφάσισεν ελευθέρως, αλλά όλαι ηκολούθησαν τα προστάγματα της πολιτικής ηγεσίας των. Όσαι μετείχαν εις το Κολυμβάρι επιέσθησαν υπό των ΗΠΑ δια...11:17 πμ


Σε επιτροπές για μελέτη τα κείμενα της Πανορθόδοξης παρόλο που ήδη έχουν την υπογραφή της Ελλαδικής Εκκλησίας

«Η όποια αξιολογική, με εκκλησιολογικούς και αγιοπνευματικούς πάντοτε όρους, προσέγγισις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου επαφίεται στην νηφαλίως και αδεκάστως ενεργούσαν ιστορίαν και κυρίως στην εγρηγορούσαν και ένθεον συνείδησιν του εκκλησιαστικού Σώματος» τόνισε προσπαθώντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους σχετικά με...8:57 μμ