η ISIS απήγαγε 300 εργάτες από εργοστάσιο στη Συρία