η μητέρα έβαλε το βρέφος σε πλαστική λεκάνη και το γλίτωσε από πλημμύρες