ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τελευταία άρθρα

Υπάρχουν στιγμές που ζυγίζουν μια αιωνιότητα…

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23) Ὑπάρχουν στιγμές… (οἱ Ἀπόστολοι) Μπορεῖτε, ἀγαπητοί μου, ν᾿ ἀναπαραστήσετε νοερὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, μέσα στὸ ὁποῖο ἀκούστηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ φω­νὴ τοῦ Ναζωραίου; Εἶνε ἡ θελκτικὴ πεδιάδα...10:03 μμ


Η Ελευθερία γνώρισμα του ανθρώπου

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Ἰωάν. 5,1-15) Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;» (Ἰωάν. 5,7) ΕΝΑ θαῦμα, ἀγαπητοί μου, διηγεῖται σήμερα τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἕνα ἀπὸ τὰ ἀναρί­θμητα θαύματα ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι...9:25 πμ


OI ANΔΡΕΙΟΙ – Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΛΜΗΡΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΑ, ΟΤΑΝ ΕΡΘΗ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ

Κυριακὴ Μυροφόρων (Μᾶρκ. 15,43 – 16,8) Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ «Ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα...7:32 μμ


ΤΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ (Ἰωάν. 20,19-31) Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου ΤΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς» (Ἰωάν. 20,24) ΚΥΡΙΑΚΗ εἶνε...8:13 πμ