επιστολή της Συνάξεως Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών