Εντοπίστηκε η πηγή μιας γρήγορης έκρηξης ραδιοκυμάτων σε μακρινό γαλαξία