είχες δίκιο! Σε 2 λεπτά μαθαίνουμε για τη νέα ανακάλυψη που μπορεί να φτάσει μέχρι και το Νόμπελ Φυσικής