είδηση του θανάτου της μητέρας του σύριου προέδρου