Δια βίου κίνδυνος ανευρύσματος κοιλιακής αορτής για τους καπνιστές