Γιατί ορισμένοι άνθρωποι δεν παίρνουν ικανοποίηση από την ακρόαση μουσικής;