γιατί οι τούρκοι κατέρριψαν το ρωσικό βομβαρδιστικό