Αφαίρεση όρου: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος Β΄ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος