απέτυχε και η 4η φάση για το σπάσιμο της πολιορκίας