αλλά αν προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τους παρακάτω κινδύνους