έργα ανακαίνισης του Ναού της Γεννήσεως στην Παλαιστίνη