Άγιος Φώτιος"

Τελευταία άρθρα

Ο Άγιος Φώτιος και η συμβολή του στην διάδοση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Στην εκκλησία οφείλουμε την διάσωση μεγάλου μέρους των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων, τα οποία αντιγράφονταν και διαδίδονταν στα διάφορα μοναστήρια. Ο Άγιος Φώτιος συνέβαλε στην διάδοση των κειμένων του Αντωνίου Διογένους. Ένα ακόμη δείγμα της αγάπης και του σεβασμού που έτρεφαν...8:30 πμ


Άγιος Φώτιος: Ο προστάτης της Ιεράς Συνόδου και Ιδρυτής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Ο Μέγας Φώτιος, ο οποίος τιμάται σήμερα 6 Φεβρουαρίου έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευσαν οι αυτοκράτορες Μιχαήλ (842 – 867 μ.Χ.), υιός του Θεοφίλου, Βασίλειος Α’ ο Μακεδών (867 – 886 μ.Χ.) και ο Λέων...8:22 πμ


Άγιος Φώτιος o Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Ο προστάτης της Ιεράς Συνόδου τιμάται από την Εκκλησία

Ο Μέγας Φώτιος, ο οποίος τιμάται σήμερα 6 Φεβρουαρίου έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευσαν οι αυτοκράτορες Μιχαήλ (842 – 867 μ.Χ.), υιός του Θεοφίλου, Βασίλειος Α’ ο Μακεδών (867 – 886 μ.Χ.) και ο Λέων...10:45 πμ