Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Τελευταία άρθρα

Ὁ κόσμος αὖτος εἶναι πανηγύρι

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης Ὁ κόσμος αὐτός, ἀδελφοί μου Χριστιανοί, εἶναι ἕνα πανηγύρι καί ὁ καιρός τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἄνθρωπου εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός, γιά νά ἄγοραση ἀπό αὐτό τό πανηγύρι διάφορα ἐμπορεύματα καί μέ αὐτά νά κερδίση καί...5:21 μμ


Μπορούν οι δαίμονες να προβλέψουν το μέλλον;

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εξηγεί τις αιτίες για τις οποίες κάποιες φορές κάποια πράγματα που εχουν πει οι δαίμονες βγαίνουν αληθινά. Πού οφείλεται αυτό; Γιατί όμως, θα ρωτήσετε, κάποτε βγαίνουν αληθινά μερικά πράγματα, που προλέγουν οι δαίμονες; α) Επειδή...8:55 μμ


Προσευχή στον Κύριο – Προσευχή μετά από την Ιερά Εξομολόγηση

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Εὐχαριστῶ Σοί κατά πολλά, ὤ γλυκύτατε Ἰησοῦ, Λυτρωτά μου φιλανθρωπότατε, καί ἰατρέ πολυέλεέ του ἀνθρωπίνου Γένους, διατί μέ τό πολυτίμιτον Βάλσαμον τοῦ ζωοποιοῦ σου Αἵματος ἰάτρευσες ταῖς πληγαῖς τῆς Ψυχῆς μου, καί μέ ἐκαθάρισες ἀπό τήν...11:14 πμ


Εκείνοι που αμαρτάνουν με την ελπίδα της κατοπινής εξομολογήσεως

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Σταχυολόγηση καί διασκευή κειμένου ἀπό τά “Πνευματικά Γυμνάσματα” τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Δέν ὑπάρχει πραματευτής τόσο παράλογος, πού νά πέταξε τήν πραμάτεια του στή θάλασσα, καί νά ἐλπίζει πώς θά τήν πάρει πάλι πίσω. Καί...2:21 πμ