Κοινωνία

Αλλαγές - σοκ για το κάπνισμα!

kapnisma-newnΣημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος, που κατ' επέκταση θα αλλάξουν και τη ζωή χιλιάδων Κυπρίων, καπνιστών και μη, προωθεί το υπουργείο Υγείας. Η πιο βασική αλλαγή: Το κάπνισμα θα απαγορευτεί σχεδόν παντού, ακόμα και στους χώρους εργασίας, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, πχ σχολείων, νοσοκομείων κά. Άλλη βασική αλλαγή, είναι η πρόνοια για ποινή φυλάκισης στους παραβάτες μέχρι έξι μήνες! Επίσης, αυξάνεται και το πρόστιμο στους παραβάτες, θα είναι 850 ευρώ και σίγουρα θα είναι αποτρεπτικό κυρίως για τους ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων ή εστιατορίων που επιτρέπουν τώρα το κάπνισμα.

ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία για το κάπνισμα {«περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος»} ετοιμάστηκε από το υπουργείο Υγείας, έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και έχει διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Με την αποπεράτωση του νομοτεχνικού ελέγχου, θα προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση. Λεπτομέρειες για τις αλλαγές που προωθούνται έδωσε με σημείωμά του στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη. Οι αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.
Τροποποίηση του άρθρου 10. Επέκταση της απαγόρευσης του καπνίσματος πέραν των προνοιών στην υφιστάμενη νομοθεσία χώρων απαγόρευσης του καπνίσματος και σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή κλειστό χώρο, κομμωτήρια και κουρεία. Εισάγεται ο ορισμός εσωτερικοί ή κλειστοί χώροι, καθώς και ανοιχτοί εξωτερικοί χώροι. «Ανοικτός Εξωτερικός Χώρος» δύναται να περιλαμβάνει χώρο ο οποίος καλύπτεται από στέγη, έχει μόνιμα τρεις πλευρές ανοικτές και δεν επικοινωνεί άμεσα με εσωτερικό ή κλειστό χώρο. Με την τροποποίηση αυτή αποφεύγεται η παρερμηνεία των εσωτερικών ανοικτών χώρων που οδήγησε στην κατασκευή παραπηγμάτων ως χώρους που επιτρέπεται το κάπνισμα, και προστατεύει το κοινό από την έκθεση του στον καπνό του τσιγάρου.

ΦΥΛΑΚΙΣΗ.
Επιπρόσθετα με το πρόστιμο που επιβάλλεται τώρα στους παραβάτες προστίθεται και η ποινή φυλάκισης που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Επίσης προνοείται πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος σε νοσοκομεία, σχολεία και παιδότοπους ακόμα και στους ανοικτούς σε αυτά χώρους.

ΣΤΟΠ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Το άρθρο 8 της Σύμβασης της ΕΕ, απαιτεί προστασία από την έκθεση του καπνού του τσιγάρου στους χώρους εργασίας. Το άρθρο 14 της υφιστάμενης νομοθεσίας μας δίνει το δικαίωμα στους εργοδότες σε χώρους εργασίας που δεν εμπίπτουν στους χώρους απαγόρευσης του καπνίσματος, να ορίζουν χώρους όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Ως εκ τούτου το άρθρο 14 τροποποιείται και απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Σύσταση αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας «Χώρος εργασίας σημαίνει κάθε χώρο που χρησιμοποιείται από ανθρώπους στη διάρκεια της απασχόλησης τους ή της εργασίας τους είτε έναντι αποδοχών ή για εθελοντική εργασία και περιλαμβάνει επίσης όλους τους συνδεδεμένους ή παρεπόμενους χώρους που χρησιμοποιούνται από κοινού από τους εργαζομένους στη διάρκεια της εργασίας τους όπως διάδρομοι, ανελκυστήρες, κοινές εγκαταστάσεις, αποχωρητήρια, αποδυτήρια, και αίθουσες αναμονής».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.
Προστίθεται ο όρος του Διευθυντή (Διευθυντές Τμημάτων Εξουσιοδοτημένων Λειτουργών) ο οποίοι επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης σε πρόσωπο που παραβαίνει τη νομοθεσία. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων για την πρόθεση να του υποβληθεί διοικητικό πρόστιμο και έχει το δικαίωμα παραστάσεων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στον υπουργό (Όπως στην περίπτωση του περί Τροφίμου Νόμου). Ο Δ.Ι.Υ. & Υ.Δ.Υ θα μπορεί να εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών για το πιο πάνω δικαίωμα. Περαιτέρω σε περίπτωση τυχόν προηγούμενη καταδίκη του προσώπου που έχει την ευθύνη του χώρου απαγόρευσης του καπνίσματος που εμπίπτει στην κατηγορία των υποστατικών που αναφέρονται στον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο του 1985, δύναται να λειτουργεί ως λόγος εισήγησης προς την Αρμόδια Αρχή, αναστολής της άδειας λειτουργίας του υποστατικού για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες. Φυσικά δίνεται το δικαίωμα ένστασης.

ΑΛΛΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ.
Προστίθεται νέο άρθρο που απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων ανά τεμάχιο ή σε πακέτα ή συσκευασία που περιέχει κάτω από 20 τεμάχια, και τυλιχτό κάτω από 30 γρ. με εξαίρεση τα πούρα πολυτελείας (άνω των 25 ευρώ ανά τεμάχιο). Η πιο πάνω πρόταση εναρμονίζει τη νομοθεσία με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. του 2002 (2003/54/ΕΚ). Θα δοθεί χρόνος για να εξαντληθούν τα πακέτα αυτά που ήδη βρίσκονται στην αγορά.

ΟΧΙ ΛΟΓΟΤΥΠΑ.
Θα απαγορεύεται η διανομή, κατοχή ή χρήση προωθητικών προϊόντων όπως σταχτοδοχεία, αναπτήρες, πένες, ομπρέλες, κ.λπ. στο οποίο βρίσκεται το λογότυπο καπνικού προϊόντος με σκοπό την προώθησή του. Η πιο πάνω πρόταση εναρμονίζει τη νομοθεσία με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. του 2002 (2003/54/ΕΚ).

ΠΙΣΣΑ – ΝΙΚΟΤΙΝΗ.
Παρέχεται η δυνατότητα δειγματοληψίας τσιγάρων βάσει του προτύπου ISO 8234:2006 ως εκάστοτε αυτό τροποποιείται, για προσδιορισμό της πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα απόσυρσης, καταστροφής ή επανεξαγωγής τσιγάρων που δεν συνάδουν με τη νομοθεσία (όπως προβλέπεται στον Καν. 178/2002 για τα τρόφιμα). Θα υπάρχει δικαίωμα ένστασης κατά της ανάλυσης και των μέτρων απόσυρσης καταστροφής.

ΜΗΤΡΩΟ.
Εισάγεται υποχρέωση παραγωγών και εισαγωγέων για υποβολή των στοιχείων τους καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζουν ή εισάγουν ώστε να δημιουργηθεί μητρώο. Επίσης: (α) Προβλέπεται η υποβολή τελών για αιτήσεις έγκρισης προειδοποιήσεων για το βλαβερό του καπνίσματος, καθώς και τελών για ενστάσεις. (β) Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό συστατικών που επιτρέπεται, επιτρέπεται υπό όρους ή απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε καπνικά προϊόντα.

alfanews.com.cy

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ