Εθνικά θέματα

Γενιά γιγάντων (28η Οκτωβρίου 1940)

ΓΕΝΙΑ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

Ήτανσα να βγήκαν από τα σπλάχνα της γης. Πετάχθηκαν πάνω ξαφνι­κά, μέτρησαν μεάετήσιο βλέμμα σε πλάτος και μήκος τη Γή των προ­γόνων, διέτρεξαν αστραπιαίατην τρισχιλιόχρονη ιστορία της και με γιγάντιο δρασκελισμό τινάχτηκαν πάνω στηςΠίνδου τις κορφές.

Εκεί...στάθηκαν! Αντίκρυ στον ήλιο· ντυμένοι το φως· φρουροί στις νέες Θερμοπύλες τηςελευθερίας του κό­σμου, φύλακες της τιμής του ανθρώπου.

«Μολών λαβέ!», κραύγασαν, και οισιδερόφραχτες αυτοκρατορίες ανατρίχιασαν. «Πίσω!», φώναξαν στους τρο­μοκράτεςτου κόσμου. «Πίσω! Μην προχωράτε! Τούτη τη γης την έχει σε παντοτινή του κατοχήό ουρανός»! Δεν θα περάσετε. ΟΧΙ!

Ήκραυγή «ΑΕΡΑ!» σκόρπισε τρόμο στους εχθρούς... Έπειτα τα πολυβόλα κροτάλισανφριχτά...

Κι έπειτα... Έπειτα οι αετοί πήραν ναπετούν από ράχη σε ράχη κι από κορ­φή σε κορφή. Πολέμησαν ακατάβλητοι, υπέφερανμαρτύρια φριχτά, έτρω­γαν χιόνι για νερό και το ψωμί τους λι­γοστό, συχνάανύπαρκτο... Πότισαν με το αίμα τους τη Γή, έσπειραν τα αγια­σμένα μέλη τουςστα βράχια, στις πλα­γιές και στις χαράδρες, ξανάβγαλαν την Ελευθερία μέσα απότα ιερά τους κόκκαλα.

Κιέπειτα εξόρμησαν στον τόπο τον μαρτυρικό της Βορείου Ηπείρου. Μπροστά τουςψηλόλιγνη, αιθέρια, με­γαλόψυχη τούς οδηγούσε, τούς ενθάρρυνε, τούς πρόσταζε,πες, μια γυναι­κεία μορφή. Ήταν Εκείνη! Υπέρτατος Αρχηγός όλων των ενόπλωνδυνάμε­ων, Υπέρμαχος Στρατηγός των πιστών του γένους των Ελλήνων. Ήταν ή με­γάληΚυρά της Τήνου, πού ταπείνω­νε τώρα συντριπτικά τούς υπερφία­λους υβριστές της.Πάνω στα ηπειρώτικα βουνά στήθηκε το φλάμπουρο της παγκόσμιας ελευθερίας, καισ’ αυτό ή Ιστορία έγραψε με το αίμα των γενναί­ων τα λόγια πού ακούστηκαν απότο ραδιοφωνικό σταθμό τού Λονδίνου: «Μέχρι σήμερα λέγαμε ότι οι Έλληνεςπολεμούν σαν ήρωες. Από δώ και στο έξης θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σανΈλληνες»!

Ή μάχηγια την τιμή της Ελλάδας και όλου του κόσμου είχε κερδηθεί. Οι εχθροί πέρασαναργότερα τα σύνο­ρα, αλλά ή τύχη του πολέμου είχε πλέ­ον κριθεί. Ό ίδιος όπαράφρων δικτά­τορας Χίτλερ υποκλίθηκε με σεβασμό μπροστά στον Έλληνα στρατιώτηκαι θαύμασε τον ηρωικότερο στρατό, εξαιτίας του όποιου έχασε τον πόλεμο. Στις 4Μαΐου του 1941, μιλώντας από το βήμα της Γερμανικής Βουλής (Ράϊχσταγ), αφούπρώτα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι στον πόλεμο πήρε το μέ­ρος της Αγγλίας, στοτέλος ομολόγησε: «Χάριν όμως της ιστορικής δικαιοσύ­νης είμαι υποχρεωμένος νααναγνωρίσω πώς από όλους τούς αντιπάλους μας πού αντιμετωπίσαμε ό Έλληναςστρατιώτης πολέμησε με ύψιστο ηρω­ισμό και αυτοθυσία και δεν συνθηκο­λόγησεπαρά μόνο όταν ή περαιτέρω άντίστασή του ήταν αδύνατη και κατά συνέπειανμάταιη».

Ήτανπραγματικά γενιά γιγάντων!

Λίγοιαπ’ αυτούς ζουν ακόμα. Όμως 71 χρόνια μετά την σχεδόν απίστευτη μυθική εποποιίατους ό κόσμος όλος περιέρχεται σε κίνδυνο ασυγκρίτως φοβερότερο από αυτόν τηςναζιστικής θηριωδίας. Υποδουλώνεται σε σκοτει­νές δυνάμεις.

Ή ίδιαή Ελλάδα, προδομένη από την πέμπτη φάλαγγα διεφθαρμένων συν­εργών των εχθρώντης, κατασπαράζε­ται άγρια από τις αιμοβόρες ύαινες των οικονομικώνθηριοτροφείων. Χτυπήθηκε πρώτη με απίστευτη μανία, διότι αυτή, λόγω της Ορθόδοξηςπίστεώς της, της ιστορίας της και της παραδόσεώς της, παρουσιάζει τη μεγαλύτερηπνευ­ματική αντίσταση σε όλο τον κόσμο.

Όσοιτης γενιάς των γιγάντων ζουν ακόμα, υποφέρουν. Με πόνο αβάσταχτο βλέπουν ναξεπουλιέται για λίγα ευρωδολλάρια ή πατρογονική κληρο­νομιά. Μάταια τάχα,αναλογίζονται, ή γενιά μας, του ’40 ή γενιά, έσπειρε τα κόκκαλά της στα βουνά,πότισε με το αίμα της τη Γή;

Όχι,τούς αποκρινόμαστε, όχι! Μην απογοητεύεστε, ήρωες του ’40! Μην ξεγελιέστε απότην πλημμύρα του κα­κού! Υπάρχουν και σήμερα ασυμβίβαστες ψυχές, υπάρχει νέαγενιά ηρώων! Αυτή θα συνεχίσει τη δική σας αντίσταση, θα αντιτάξει και πάλι τοηρωικό σας ΟΧΙ!

Θα τοαντιτάξει!

Πιστήστα βήματά σας! Εμπνεόμενη από την αστραπή του βλέμματος της Ιστορίας. ΜεΥπέρμαχο Στρατηγό την Κυρία τού κόσμου! Γενιά νέων γιγάν­των!

«Ο ΣΩΤΗΡ»,15/10/2011

πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ