Επιστήμη

Οδηγός για τα IPsec VPNs

Το IPsec VPNs είναι μία πλατφόρμα για τη διασφάλιση των ιδιωτικών επικοινωνιών σε δημόσια δίκτυα. Είναι πλέον ο πιο γνωστός μηχανισμός ασφάλειας που στην ουσία δημιουργεί ιδιωτικά ιδεατά δίκτυα (virtual private network – VPN).

Ένα VPN είναι ένα ιδεατό δίκτυο το οποίο βασίζεται στο ήδη υπάρχον φυσικό δίκτυο, αλλά μπορεί να παρέχει μηχανισμούς ασφάλειας που προστατεύουν τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω των δικτύων.

Τις περισσότερες φορές τα VPN χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων που μεταφέρονται μέσω διαδικτύου. Περιλαμβάνει πολλούς μηχανισμούς ασφάλειας δεδομένων, όπως εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, έλεγχος προέλευσης στοιχείων ταυτότητας, προστασία αναπαραγωγής και έλεγχο πρόσβασης.

Παρόλο που τα VPN μειώνουν τους κινδύνους από το περιβάλλον, δεν μπορούν όμως να τους αποκλείσουν. Αυτό συμβαίνει γιατί ακόμη και τα VPN αν δεν διαμορφωθούν σωστά, θα περιέχουν ευπάθειες οι οποίες θα επιτρέπουν σε κακόβουλους να παραβιάζουν τα δίκτυα και να αλιεύουν εμπιστευτικά δεδομένα.

ΠΗΓΗ: http://www.secnews.gr/archives/6624

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ