Επιστήμη

Διαφήμιση vs Διαφήμιση

Όπως οι περισσότεροι τομείς, έτσι και ο τομέας της διαφήμισης τείνει να μεταβάλλεται όλο και περισσότερο με την εισαγωγή του διαδικτύου στη ζωή των ανθρώπων – καταναλωτών.

Ενώ παλιότερα γνωρίζαμε μόνο τις κλασσικές μεθόδους διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών, σήμερα παρατηρούμε ολοένα και περισσότερες εταιρείες να προτιμούν και να επιλέγουν εναλλακτικές μορφές διαφήμισης κάνοντας χρήση εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται στο διαδίκτυο.

Το Google Adwords για την προώθηση διαφημίσεων με τη μέθοδο cost per click, το YouTube για την προώθηση video και το νέο Facebook Deals, είναι μερικές υπηρεσίες που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη συζητήσεων μέσω των χρηστών, δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την προώθηση των προϊόντων και τη γενικότερη κίνηση της αγοράς.

Πλέον η διαφήμιση στο διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να διαφημίζονται με αρκετά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διαφήμισης μέσω της τηλεόρασης του ραδιόφωνου και των εντύπων.

Επομένως, δεν ισχύει αυτό που πολλοί ισχυρίζονται, κυρίως διαφημιστικές εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα μόνο τις κλασσικές μεθόδους για την προώθηση των προϊόντων τους ότι η διαφήμιση περνάει κρίση.

Η διαφήμιση απλά διαφοροποιείται και έχει περάσει σε άλλο επίπεδο και χώρο, αυτόν του διαδικτύου.

ΠΗΓΗ: http://www.secnews.gr/archives/6725

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ