Πνευματικά ωφέλιμα

«Πότε οφείλεται η υπακοή των πιστών στους ιερείς ;»

πατηρ Αθανάσιος Μυτηλιναίος «Πότε οφείλεται η υπακοή των πιστών στους ιερείς ;»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ