Πνευματικά ωφέλιμα

Περί καθαρότητος τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου

Περί καθαρότητος τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου

"Καθάρισε το νοῦ σου ἀπό τήν ὀργή καί τήν μνησικακία καί τούς αἰσχρούς λογισμούς, καί τότε θά μπορέσεις νά νιώσεις ὅτι ὁ Θεός κατοικεῖ μέσα σου. Δέν σοῦ τά ἔμαθε ὅλα ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ πού κατοικεῖ μέσα σου, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἀρραβώνας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Τί μεγαλύτερο ἀπ’ αὐτήν τήν χάρη; Ἄν ὅμως καθόμαστε ἀργοί καί ἀμελεῖς καί δέν καθαρίζουμε τούς ἑαυτούς μας ἀπό τά πάθη πού μᾶς μολύνουν καί τυφλώνουν τό νοῦ μας, ὥστε νά μή μποροῦμε νά βλέπουμε καθαρότερα καί ἀπό τόν ἥλιο τούς λόγους τῶν πραγμάτων, νά κατηγοροῦμε τούς ἑαυτούς μας καί ὄχι νά ἀρνηθοῦμε τήν κατοίκηση τῆς χάρης μέσα στίς καρδιές μας. Ὁ Θεός ὁ ὁποῖος σοῦ ὑποσχέθηκε τά αἰώνια ἀγαθά καί ἔδωσε ὡς ἀρραβῶνα τό Πνεῦμα Του στήν καρδιά σου, σοῦ ἔδωσε ἐντολή νά ἐπιμελεῖσαι τό βίο σου, ὥστε νά καθαριστεῖ ὁ ἐσωτερικός ἄνθρωπος ἀπό τά πάθη, καί νά ἀρχίσει ἀπό τοῦτον ἐδῶ τόν κόσμο τήν ἀπόλαυση τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Τό θυμικό μέρος τῆς ψυχῆς χαλιναγώγησέ το μέ τήν ἀγάπη, τό ἐπιθυμητικό μάρανέ το μέ τήν ἐγκράτεια, καί τό λογιστικό φτέρωσέ το μέ τήν προσευχή. Ἔτσι τό φῶς τοῦ νοῦ δέν σκοτεινιάζει ποτέ."

Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Δ/100, 76-80

«Ὁ Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στίς ἐντολές, τίς ὁποῖες ὁ Ἴδιος παρέδωσε, καί ἀποκαλύπτεται σ’ αὐτούς πού Τόν ζητοῦν. Ὅ,τι εἶναι ἀκριβῶς ἕνα αἰσθητό σπίτι, ἐν σχέσει πρός τόν κοινό ἀτμοσφαιρικό ἀέρα, εἶναι ὁ λογικός νοῦς ἀναφορικά μέ τήν θεία χάρη. Ὅσο ἀφαιρεῖς ὕλη ἀπό τόν χῶρο τῆς οἰκίας ἐπί τοσοῦτον πληροῦται ἀπό τόν ἀτμοσφαιρικό ἀέρα. Καί ἀντιθέτως, ὅσον προσθέτεις ὕλη στό χῶρο τῆς οἰκίας τόσο περισσότερο ὁ ἀτμοσφαιρικός ἀέρας ὑποχωρεῖ. Κάτω ἀπό τήν λέξη ὕλη οἴκου ἐννοοῦμε τά οἰκιακά σκεύη καί τίς τροφές, καί μέ τίς λέξεις ὕλη τοῦ νοῦ ἐννοοῦμε τήν κενοδοξία καί τήν ἡδονή. Ὅσο, λοιπόν ἀποβάλλεται ἡ κενοδοξία καί ἡ ἡδονή, τόσο περισσότερο πληροῦται ἡ καρδιά μας ἀπό τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν Του»

Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου,Περί ἐσωτερικῆς καθαρότητος

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ