Πνευματικά ωφέλιμα

«Τα καημένα τα παιδιά και τι δεν έχουν κάνει∙ όλες τις αμαρτίες τις σαρκικές τις έχουν κάνει, μα εγώ τ’ αγαπώ»

Γέροντας Πορφύριος

Ο Γέροντας (Πορφύριος) στο σοβαρό, αλλά και λεπτό θέμα των σχέσεων των δύο φύλλων, ήταν πατερικά διακριτικός. Σεβόμενος την ιδιαιτερότητα κάθε ψυχής, της άνοιγε τον δρόμο της αυτογνωσίας, της μετανοίας, της καθάρσεως και, στη συνέχεια, της ήρεμης και εκούσιας επιλογής μεταξύ της συζυγικής αγάπης του ευλογημένου γάμου, ή του θείου έρωτος της εν Χριστώ παρθενίας και αφιερώσεως.


Έλεγε κάποια μέρα: «Έρχονται σ’ εμένα καμιά φορά και αγόρια και κορίτσια. Τα καημένα τα παιδιά και τι δεν έχουν κάνει∙ όλες τις αμαρτίες τις σαρκικές τις έχουν κάνει, μα εγώ τ’ αγαπώ». Ο Γέροντας δεν δικαιολογούσε τις πράξεις των παιδιών, τις χαρακτήριζε ως σαρκικές αμαρτίες, αλλά συγχρόνως τα αγαπούσε σαν πολύτιμες ψυχές υπέρ ων Χριστός απέθανε. Με την αγάπη του, τους προσείλκυε σαν μαγνήτης και τους θεράπευε σταδιακά από την σαρκολατρεία τους.


Ο Γέροντας καταπολεμούσε αποτελεσματικά την αμαρτία, αγαπώντας τον αμαρτωλό και βοηθώντας τον στην συνειδητοποίηση της ευθύνης για τις πτώσεις του και της δυνατότητας εν Χριστώ της απαλλαγής και απ’ αυτές και από την ενοχή, δια της μετανοίας και της συγχωρήσεως και εν Χριστώ ζωής.

Από το βιβλίο: «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ»


πηγή

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ