Πνευματικά ωφέλιμα

Πώς μπορεί να βεβαιωθεί κάποιος ότι αυτά που διδάσκει ο Χριστιανισμός είναι αληθινά;

Η απάντηση που θα δοθεί παρακάτω στο ερώτημα αυτό προϋποθέτει ότι λέγοντας κανείς Χριστιανισμό δεν εννοεί ανθρώπινες λανθασμένες διδασκαλίες αλλά τα λόγια του Θεού. Ασφαλώς η πίστη είναι αρκετή για να βεβαιώσει αυτόν που πιστεύει ότι όσα διδάσκει ο Χριστιανισμός είναι απολύτως αληθινά. Στον κόσμο αυτό, γράφει ο Απόστολος Παύλος, « διά πίστεως περιπατούμεν, ου διά είδους » (Β' Κορ. ε’, 7). Η πίστη όμως αυτή είναι « ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων » (Εβρ. ια’, 1). Βλέπουμε, δηλαδή ότι η ολοκληρωμένη διαβεβαίωση και η βίωση του περιεχομένου της Χριστιανικής πίστης είναι υπόθεση μιας νέας ζωής και κτίσης αφού « οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α ητοίμασεν ο Θεός τοις...

... αγαπώσιν αυτόν » (Α' Κορ. β’, 9).

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το εξής παράδειγμα για να φανεί η αλήθεια των παραπάνω και μέσα από τη σύγχρονη ζωή. Η αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο μοιάζει με την εκπομπή ενός τηλεοπτικού προγράμματος, το οποίο πρόγραμμα είναι δυνατό να φθάσει στους δέκτες, εάν υπάρχει εκτός των άλλων απαραίτητων και η κατάλληλη κεραία. Ο Θεός δεν κάνει μόνο την πρώτη κίνηση για να φθάσει στον άνθρωπο το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, αλλά χαρίζει και την κεραία, δηλαδή ένα καινούργιο νου για να μπορεί να κατανοεί αυτά που του έχει χαρίσει ο Θεός.

Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά « ημείς δε ου το πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το Πνεύμα το εκ του Θεού, ίνα ειδώμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα ημίν » (Α' Κορ.β’, 12), και στη συνέχεια « ημείς δε νουν Χριστού έχομεν » (Α' Κορ.β’, 16).

Δε μένει παρά ο άνθρωπος να ανταποκριθεί στις δωρεές του Θεού, γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή όπως γράφει πάλι ο Παύλος « ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας » (Β' Κορ. στ’, 2-3). Εάν όμως κανείς ούτε για την αποκάλυψη του Ευαγγελίου ενδιαφέρεται ούτε κατά συνέπεια την κεραία δέχεται, δε βαδίζει ορθά και βρίσκεται σε λάθος δρόμο.

Υπάρχει λοιπόν διαβεβαίωση γι' αυτά που διδάσκει ο Χριστιανισμός, όταν ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σωστά στο θέλημα του Θεού. Αντίθετα, όταν κανείς αδιαφορεί για το τί θέλει ο Θεός και στηρίζεται μόνο στις ψεύτικες ιδέες του, υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγει από την πίστη και αυτόν τον κίνδυνο επισημαίνει στον Τιμόθεο ο Απ. Παύλος, όταν του γράφει « έχων πίστιν και αγαθήν συνείδησιν, ην τινές απωσάμενοι περί την πίστιν εναυάγησαν » (Α' Τιμ. α’,19).

Αλλά εκτός από αυτά τα οποία ίσως να μη δίνουν πειστική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, πρέπει να ζητάει κανείς από το Θεό και σοφία σύμφωνα με το « Ει δε τις υμών λείπεται σοφίας, αιτείτω παρά του διδόντος Θεού πάσιν απλώς και ουκ ονειδίζοντος, και δοθήσεται αυτώ’ » ( Ιακ. α’, 5). Έτσι, για να μείνουμε στο ερώτημα, για να βεβαιωθεί κανείς μπορεί να λέει ο ίδιος στην προσευχή του το ψαλμικό, « ενύσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας’ βεβαίωσόν με εν τοις λόγοις σου. » (ψ. 118, 28 ). Είναι ωραίο να το λέει ο ίδιος για τον εαυτό του στην επίγεια ζωή, γιατί στις κηδείες το ψάλλουν άλλοι για λογαριασμό εκείνου που δεν είναι δυνατό πλέον να το λέει.


Θεολογικές Αδολεσχίες Γ’ (10)

του Ιωάννη Δήμου

ΠΗΓΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ