Πνευματικά ωφέλιμα

«ΣΙΜΩΝ ΙΩΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΜΕ;... Ποίμαινε τα πρόβατά μου»

Ομιλία με θέμα: «ΣΙΜΩΝ ΙΩΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΜΕ;... Ποίμαινε τα πρόβατά μου»

Του Αρχιμ. Πατήρ Αυγουστίνος Μύρου

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ