Πνευματικά ωφέλιμα

ΜΗΝ ΤΑΡΑΧΤΗΣ!

Ας σε κλαδεύη το σκληρό των θλίψεων κλαδευτήρι. Είσαι το κλήμα που άφυλλο τον κλαδευτή προσμένει, για ν' αποχτήση νέους χυμούς και νέα βλαστάρια τρυφερά, γεμάτα ζωή, που θα τα δης τον τρυγητή - Θεού χαρά! ν' αγγίζουν χάμω απ' τον καρπό στη γη τη δουλεμένη.

Μεσ' στο καμίνι ας καίγεται των πόνων η ψυχή σου. Εσύ 'σαι τ' άξιο μέταλλο και τ' ακριβό χρυσάφι, π' όσο το καίνε στη φωτιά, τόσο κι αστράφτει πιο πολύ, που λες πως ήπιε χρώματα και φως απ' την ανατολή, κι' ή λες πως κάποιο μέσα του λαμπρόν αστέρι ετάφη.

Μην ταραχθής αν σε χτυπούν οι συμφορές κι οι πόνοι. Ο Κύριος ειν' ο κλαδευτής κι ο πάνσοφος τεχνίτης, που παίρνοντας σου την ψυχή στα χέρια Του τα πατρικά, θα την σμιλέψη που θα δής να λάμψουν κάλλη μαγικά και θα την ντύση στη χρυσή, την πιο λαμπρή στολή της.

Γ. Βερίτη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ