Πνευματικά ωφέλιμα

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: «Μην αναμένουμε προκοπή, αλλά μάλλον την ερχόμενη ρομφαία…»

~ Η παρούσα πονηρά γενεά δεν εννοεί να συνέλθει, να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση από τον Ύψιστο Θεό, τον οποίο παρώργισε με τα παμμίαρα έργα της.

…Οι άνθρωποι της παρούσης πονηράς γενεάς και διεστραμένης, πάντες εξέκλιναν, και βασιλείς και πατριάρχαι, και αρχιερείς και υπουργοί, και στρατηγοί, και ιερείς, και μοναχοί, και αξιωματικοί, και στρατιώτες, και εγγράμματοι, και αγράμματοι, και πλούσιοι και πτωχοί, και μεγάλοι και μικροί, και άνδρες, και γυναίκες.

Από τοιαύτην γενεά και τοιούτους ανθρώπους μην αναμένουμε πρόοδο και προκοπή, αλλά μάλλον την ερχόμενη ρομφαία και την τελευταία μεγάλη οργή, η οποία έρχεται επί τους υιούς της απειθίας. Υπάρχουν και ολίγες εξαιρέσεις, υπάρχουν και ολίγοι εκλεκτοί, χάρη των οποίων ο Κύριος φείδεται των πολλών αμαρτιών. Αλλά είναι τόσον ολίγοι οι εκλεκτοί, που φοβούμαι ότι δεν θα δυνηθούν να συγκρατήσουν την δίκαια του Θεού οργή εναντίον των αμαρτωλών, και θα έλθει μεγάλη οργή παρά Κυρίου Παντοκράτορος, και θλίψη οία ου γέγονεν απ’ αρχής κόσμου άχρι του νυν.

Αμαρτωλοί που φύγωμεν; μόνο εις τον Θεό ας καταφύγουμε και να ζητήσουμε έλεος, και ας είμεθα έτοιμοι…

Από το βιβλίο: «ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ» Γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου (εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη).

simeiakairwn.wordpress.com

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ