Πνευματικά ωφέλιμα

Χριστός. Η μόνη θύρα.

Σε κάθε στιγμή του κυρήγματος στον κόσμο ο Κύριος δεν παρέλειπε να υπερτονίζει μεγάλες ουράνιες αλήθειες.Πολλές φορές ήταν τόσο μεγάλο το βάρος των αληθειών που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το σηκώσουν.Ακόμα δε περισσότερο και οι μαθητές Του. »Αγαπάτε αλλήλους»,»Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή..» »Εγώ είμαι το φως του κόσμου..»Σε αυτή την εγγραφή θα σταθούμε για λίγο σε ένα στίχο που είπε ο Κύριος και που γράφει ο Ευαγγελιστής και μαθητής Του Ιωάννης.

«Εγώ είμαι η θύρα, δι εμού εάν τις εισέλθη θέλει σωθή και εισελεύσεται και εξελεύσεται..» (Ιωάν.κεφ. ι” στιχ. 9)

Με αυτό το στίχο ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι Αυτός είναι η μοναδική πόρτα που οδηγεί στον Ουράνιο πατέρα. Δεν είναι μια από τις πολλές.Τα λόγια Του είναι μετρημένα. Είναι η μόνη.Γι’αυτό και λέει »η θύρα» και όχι μια θύρα..

Όλοι ξέρουμε τι είναι η πόρτα και σε τι χρησιμεύει. Είναι μια είσοδος, ένα μέσον για να περάσει κάποιος και να φθάσει κάπου αλλού. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι Αυτός είναι η είσοδος προς την σωτηρία, την αιώνια ζωή, προς την θεία δόξα και την ουράνια κατοικία. Δεν υπάρχει καμιά άλλη είσοδος.

Οι άνθρωποι προσπάθησαν να φτιάξουν δικές τους πόρτες για να μπουν στον ουρανό όμως οδηγήθηκαν στην πλάνη και στο σκοτάδι.Άλλοι ακολούθησαν και πορείες χωρίς καν πόρτες πεδιάδες ευρύχωρες.Δυστυχώς το τέλος τους είχαν γκρεμούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος που μας φέρνει στο Θεό. Είναι Αυτός που πέθανε για μας. Αυτός που έχυσε το πολύτιμο αίμα Του για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Τώρα καλεί όλους. Η πόρτα είναι διάπλατα ανοικτή.Ας μπούμε ..τώρα είναι καιρός,πόρτα είναι και ξέρετε ότι οι πόρτες δεν μένουν πάντα ανοικτές..

 

eiskapernaoum.blogspot.com

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ