Πνευματικά ωφέλιμα

Πῶς γνωρίζουμε ἄν ἔχουν συγχωρεθεῖ οἱ ἁμαρτίες μας;

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

«Πῶς βεβαιούμεθα ὅτι συγχωρήθηκαν οἱ ἁμαρτίες μας;

 α) Ὅταν ἡ συνείδησή μας

δέ μᾶς κατακρίνει μέσα μας γιά τίς ἁμαρτίες μας,

καί

 β) Ὅταν μ’ ὅλη μας τήν καρδιά ἐμισήσαμε τίς ἁμαρτίες μας

καί φανερά κάνουμε τά ἐνάντια ἔργα τῶν ἁμαρτιῶν μας»!…».

 ( Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος )

Τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ