Εκκλησία

Η εορτή του Αγίου Προκοπίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων!

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η εορτή του Αγίου Προκοπίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων..

Την Τρίτην, 8ην / 21ην Ιουλίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή του Αγίου Μάρτυρος Προκοπίου εις το επ’ ονόματι αυτού παρεκκλήσιον, το ευρισκόμενον επί του λόφου Αμπού Τορ, εις την νότιον Νέαν Ιερουσαλήμ, παρά τω Παρεκκλησίω του Αγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων και περικλείον εν αυτώ τον τάφον του Αγίου Προκοπίου.

Ο Άγιος Μάρτυς Προκόπιος κατήγετο εκ Καισαρείας της Παλαιστίνης, ήτο στρατιωτικός και εκλήθη δι’ οράματος, ως ο Απόστολος Παύλος, προς τον Χριστόν και ωμολόγησεν και εκήρυξεν Αυτόν και εμαρτύρησεν υπέρ του ονόματος Αυτού, περί το 303μ.Χ., επί Διοκλητιανού.
Εις το παρεκκλήσιον τούτο ετελέσθη η Θ. Λειτουργία, την πρωίαν της ως άνω ημέρας, υπό του Πνευματικού της Ιεράς Λαύρας Σάββα του Ηγιασμένου Αρχιμανδρίτου π. Ευδοκίμου, συλλειτουργούντος του Ιεροδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος του Αρχιμανδρίτου Αριστοβούλου, Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και προσευχομένων εν κατανύξει εκκλησιάσματος μοναχών και μοναζουσών.

Διαρκούσης της Θείας Λειτουργίας επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου.

Τον Μακαριώτατον και το εκκλησίασμα εδεξιώθη μετά την Θείαν Λειτουργίαν ο καλώς συντηρών το Προσκύνημα οσιώτατος μοναχός Αντίοχος.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ