Εκκλησία

ΑΙΣΧΟΣ!!! ΥΒΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΑΪ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ»!!!

Ὕβρεις κατὰ τοῦ Κυρίου ἀπὸ Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2067, 15.05.2013

.             Ἐνῶ  στὴν πρώην ἀθεϊστικὴ

Ἀλβανία συμβαίνει τὸ «θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως» καὶ ἡ ἀναζωογόνηση τῆς

Ἑκκλησίας, στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι

συνεχής. Ἔτσι θεωρεῖται πλέον φυσικὸ ὁρισμένες ραδιοφωνικὲς καὶ

τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἤ, ὀρθότερα, κάποιοι δημοσιογράφοι ποὺ συμμετέχουν

στὶς ἐκπομπὲς αὐτές, νὰ λένε «ἄρρητα ρήματα». Βρίσκονται δὲ

δημοσιογράφοι σὲ κατεξοχὴν ἅγιες ἡμέρες ποὺ ἐκστομίζουν καὶ βλασφημίες

κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, γεγονὸς ποὺ καταντᾶ ἀπαράδεκτο. Ἔτσι σὲ

μιὰ σατιρικὴ ἐκπομπή, ἀφόρητα φλύαρη, τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Σκάϊ»

ἀκούσαμε στὶς 30 Ἀπριλίου, Μεγάλη Τρίτη (10-11 μ.μ.), τὸν δημοσιογράφο

νὰ εἰρωνεύεται τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου, ἀντιπαραβάλλοντας τὸν Κύριο Ἰησοῦ μὲ

τὸν πρώην πρωθυπουργὸ τῆς χώρας. Ἔλεγε καὶ ξανάλεγε ὁ δημοσιογράφος μὲ

ὕφος κομπαστικὸ καὶ εἰρωνικὸ ὅτι τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου ἦταν ἕνα καλὰ

στημένο σενάριο ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα Tου! Καὶ ὅτι ἕνα

προσωρινὸ Πάθος εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ δοθεῖ στὸν Κύριο παγκόσμια ἀρχὴ

καὶ ἐξουσία! Σὲ κάποια στιγμὴ εἰρωνεύθηκε καὶ τὸ ὅτι ὁ Κύριος ἀνέλαβε

τὶς ἁμαρτίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, λέγοντας: «Γιατί νὰ μοῦ πάρει τὶς

ἁμαρτίες τὶς δικές μου;»(!) Σὲ μεταγενέστερη ἐκπομπή, τὴν ἴδια ὥρα, ὁ

ἴδιος δημοσιογράφος ἔκανε λόγο γιὰ «παπὰ» ποὺ κρατοῦσε «ἕνα μάτσο χόρτα»

καί… ἁγίαζε!…

.             Ἂν ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ ἁγίου Θεοῦ καὶ

τῆς ἁγίας Tου Ἐκκλησίας, τί εἶναι; Βεβαίως ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ

ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς ἰδέες του. Ὅμως ἡ παράβαση τοῦ στοιχειώδους

σεβασμοῦ πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς μας δὲν εἶναι πρὸς τιμὴν

ἐκείνου ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ σατιρίσει ἢ νὰ πουλήσει πνεῦμα, δὲν σέβεται τὸ

«πιστεύω» τῶν ἀκροατῶν του. Τί κάνει τελικὰ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο

.             Καλὰ εἶναι τὰ συνθήματα τοῦ

«Σκάϊ» «Ὅλοι μαζὶ μποροῦμε» καὶ ἡ συνεργασία του μὲ τὴν φιλανθρωπικὴ

Ὀργάνωση «Ἀποστολὴ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀλλὰ οἱ

δημοσιογράφοι του δὲν δικαιοῦνται νὰ μὴ δείχνουν τὸν πρέποντα σεβασμὸ

πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ στὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου·

καὶ μάλιστα σὲ μέρες κατ᾽ ἐξοχὴν ἅγιες. Διαφορετικὰ καὶ τὸ ἐπιτελούμενο

κοινωνικὸ ἔργο δὲν ἔχει ἀξία, ὅσες φορὲς τὴν ἡμέρα κι ἂν διαφημίζεται…

ΠΗΓΗ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ